Translate

Saturday, February 16, 2013

Anti-Jewish Attacks in Copenhagen

Hat tip Jihad i Malmo

This week, a meeting was held in Copenhagen's town hall to discuss the problem of rising anti-Semitism in Denmark. About 200 people attended. One young Jewish man stood up in front of the assemblage and told his story. The below report (in Swedish) is from Jihad i Malmo.

http://jihadimalmo.blogspot.com/2013/02/skrammande-hearing-om-antisemitiska.html
(Scary hearing on anti-Semitic harassment)


 Jag har överfallits tre gånger. Varje
gång av arabiska muslimer.  Det har
aldrig varit några danskar inblandade
och det har det inte heller varit i
något annat överfall som jag känner
till....

"I have been attacked three times, each time by Muslim Arabs. There has never been any Dane involved, and there has been any other attack that I know of.....

 Jag har överfallits för att jag bär kippa
och det är rena muslimska hat-
brott. Och jag känner mig sviken
av det danska samhället, som 
bara tiger och försöker mörka problemen.

"I have been attacked because I wear a kippa, and that is pure Muslim hate crime. And I feel betrayed by Danish society, which only remains silent and tries to conceal the problem."


No comments: